Училище за търсачи

"Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и намери.
Именно това правят нещотърсачите." - Пипи Дългото Чорапче

Кармична регресия

За да изясня същността на метода на Кармичната регресия преди това трябва да обясня значението на този термин. Думата Карма идва от санскрит и означава действие, влияние, причина-следствие, съдба. В индийските религии като Индуизъм, Будизъм, Джайнизъм и Сикхизъм това е разбирането за действие, което има своите последствия в положителен или негативен аспект. От философска гледна точка понятието карма е аналог на понятието причинност в западната философска традиция.

Регресията представлява връщане назад към минал момент от развитието.

По същество Kармичната регресия представлява връщане назад в миналото до моментът в който се е породила причината за настоящите симптоми на клиента, които се приемат като следствие от минали преживявания, чувства, мисли, желания, избори.

Човешката психика е така устроена, че когато нещо травмиращо или болезнено се случи, изтласква негативната емоция към безсъзнателната си част с цел да намали страданието. По този начин обаче болката от преживяното не е забравена, а блокирана в несъзнаваното и колкото повече човек се опитва да я потиска, толкова по-голям натиск оказва тя от своя страна да се прояви и да излезе „на светло”. Постепенно травмата, болката и негативната емоция намират нови начини да влияят върху живота на човек като се трансформират в нови „необясними” негативни емоционални състояния, мисли, модели на поведение, дисфункционални взаимоотношения, соматични симптоми (често дори психосоматични заболявания), психично напрежение и дистрес.

Кармичната регресия дава възможност:

  • да се възстановят спомени от миналото
  • да се освободи натрупаното психично напрежение създадено от изтласкването на  преживяното в несъзнаваното
  • осъзнаването на причинно следствената връзка между травматичното събитие и формираните симптоми от организма
  • трансформиране на негативните чувства и убеждения от миналото.

Кармичната регресия не е весело пътешествие във времето, нито екзотична източна практика за узнаване на предишен живот. Тя е силен и понякога хард метод за преобразуване на травматични преживявания и освобождаване на блокирани емоции.

За провеждането й е необходимо мозъкът да бъде настроен на честотата на Алфа вълни, но не е непременно задължително това да се извърши чрез хипноза. Съществуват и други методи за привеждането на съзнанието в това състояние.

Facebook

Абонамент за новини

Име:
Email:


Online консултиране

Повече информация ТУК

Съвети

Никога няма да имаш щастливо утре, ако нямаш щастливо днес!