Училище за търсачи

"Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и намери.
Именно това правят нещотърсачите." - Пипи Дългото Чорапче

"Емоционална грамотност" - групов тренинг

Грамотността сама по себе си е способността за четене и писане на ниво достатъчно за ефективна комуникация.

Емоционалната грамотност от своя страна е способността за разпознаване (четене) и изразяване (писане) на емоциите. Развиването на тези способности дава възможност за пълноценна и ефективна емоционална комуникация и свързаност с другите, и по-ефективно себепознание т.е. комуникация със самия себе си.

Емоционалната грамотност е умение, което също както обикновената грамотност се усвоява и развива чрез обучение и множество практически упражнения.

ФОРМАТ:

Тренингът по емоционална грамотност е едногодишен. Срещите се провеждат веднъж месечно, през уикенда и са с продължителност 3 астрономически часа.

ЦЕЛИ НА ТРЕНИНГА:

  • Придобиване на умения за улавяне, разпознаване и оценяване на собствените емоции
  • Придобиване на умения за правилно "разчитане" на емоциите на другите
  • Придобиване на умения за емоционален мениджънт
  • Придобиване на умения за емоционална свързаност
  • Придобиване на умения за ефективна емоционална комуникация

 

ТЪРСЕНИ ЕФЕКТИ:

  • По-добро себепознание
  • Вътрешен баланс и хармония
  • Подобряване на междуличностните отношения
  • Подобряване на качеството на живот

AВТОР И ВОДЕЩ: Радост Николова

Facebook

Абонамент за новини

Име:
Email:


Online консултиране

Повече информация ТУК

Съвети

За да правиш добро не са ти нужни правила и норми, а сърце.