Училище за търсачи

"Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и намери.
Именно това правят нещотърсачите." - Пипи Дългото Чорапче

Групи за подкрепа

Един от най-важните фактори за психично здраве е чувството за подкрепа и наличието на подкрепяща среда.

Групите за подкрепа акцентират на създаването на атмосфера на искреност и доброжелателство, споделянето на искрени мисли, проява на съчувствие и безусловно положително възприемане на участниците в тях. Основа на груповата дейност е общуването, в което се създават условия за наблюдение, себепознание, оказване на подкрепа, проява на отговорност, изразяване на чувства и преодоляване на съпротиви. Този тип групи са се утвърдили като успешна алтернатива на традиционното психотерапевтично въздействие особено за клиенти, които имат затруднения в намирането на себе си, вземането на решения, междуличностните отношения и адаптирането към промените и изискванията на средата.

Предимства на групите за подкрепа пред индивидуалната работа:

 • Групата е естествената среда за човека. В нея действат същите фактори като в обществото, поради което придобитият опит в специално създадената среда може лесно да се пренесе в реалния живот.
 • Групата дава възможност човек да получи обратна връзка и подкрепа от останалите членове.
 • Наблюдавайки от страни другите участници, човек може да измери себе си и да оцени собствените си чувства и поведение.
 • Благоприятната среда в групата дава възможност за личностен ръст
 • Груповата форма има икономически предимства пред индивидуалното консултиране

В групите за подкрепа по правило се включват хора:

 • без тежки невротични и психотични разстройства
 • с мотивация за учене и промяна
 • такива с възможност за личностен ръст
 • с възможност за подобряване на социалните взаимодействия

За кои хора не са подходящи групите за подкрепа:

 • с изявена агресивност и стремеж за доминиране
 • със силно пропагандно поведение
 • твърде подтиснати и слаби клиенти, които трудно устояват на групов натиск и приемат много болезнено критика.
 • със силно изразена социална тревожност и сериозни нарушения в социалното функциониране
 • неспособни да запазят конфиденциалността на груповия процес.

Възможности за включване:

 • Online група
 • Група със срещи на живо

ФОРМАТ:

Срещите се провеждат два пъти месечно. Групите не за фиксирани във времеви интервал.

ВОДЕЩ: Радост Николова

Facebook

Абонамент за новини

Име:
Email:


Online консултиране

Повече информация ТУК

Съвети

Действието е основният ключ към всеки успех.