Училище за търсачи

"Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и намери.
Именно това правят нещотърсачите." - Пипи Дългото Чорапче
Петък, 11 Ноември 2011 20:03

Креативност

Понякога се изненадвам, как това което ме вълнува и това за което искам да говоря се оказва твърде малко познато на хората. В конкретния случай дори научната информация се оказа изключително оскъдна. И тъй като в последно време мен самата ме вълнува много креативността, реших да запозная и вас с това явление, за да има после с кого да си говоря за него.

Думата креативност идва от латинския термин „creo”, което се пренася в английския глагол “to create” означаващ създавам. Креативността най-общо казано е свързана със създаването на нещо ново и оригинално спрямо миналия опит на индивида.

В древна Елада и древен Рим хората не вярвали, че креативността идва от хората. Те вярвали, че тя представлява някакъв божествен дух – спътник, който идва при хората от далечен и непознаваем източник. Гърците наричали тези безплътни духове Музи, а римляните Гении. Те не вярвали, че геният е някой изключително умен и надарен човек, а че е един вид магическо същество , което живее близо до твореца и му помага в работата, без да се вижда и което оформя крайния резултат от тази работа.

След Ренесанса хората постепенно започнали да вярват, че креативността идва изцяло от Аз-а на индивида.

Днес някой учени все още свързват това качество с несъзнателните и автоматични процеси, които се осъществяват в нашето съзнание. Креативността е много по-дълбинен процес от мисленето. Има причина всички големи идеи да идват точно преди да заспите или непосредствено след като сте се събудили. През това време логическото мислене на всеки човек е най-отслабено и творческото мислене или креативността има възможност да се прояви.

Установено е, че хората, които са по-креативни използват предимно дясното полукълбо на мозъка си. Когато се наблегне на потенциала на дясното полукълбо, лявото се успокоява и творческите идеи могат да се движат свободно и съзнателно през съзнанието ни без да бъдат спрени от ума. Когато доминантно е лявото полукълбо мисленето е предимно логично и аналитично и се поставят стопери пред изплуването на креативните идеи.

Креативността представлява система от творчески способности, интелектуални и личностни качества , които благоприятстват формирането на нови идеи. Тя дава възможност да се разбере по-добре същността на нещата и да се разкрият нови взаимовръзки между предметите и явленията. Появяват се нови начини за справяне с конкретни задачи или проблеми. Креативността характеризира творческата, съзидателна или конструктивна страна на човешката индивидуалност. Показателни признаци за креативността са: усет към нови проблеми, творческа инициативност, оригиналност на мисленето, богатство на идеи, творческо въображение.

Креативността не се изразява във великите „Еврика” моменти, раждащи най-добрите идеи. Тя е начин на живот. Креативността не е дар свише или осеянение. Тя е резултат от последователно учене, прилагане на наученото, желание и разглеждане на дадена ситуация от няколко гледни точки. Да умееш да формираш правилните въпроси и да намираш точните отговори. Креативността се проявява всеки ден – в разговорите с хората, в нещата, които правим, вниманието, което отделяме на детайлите и постоянния стремеж нещата да се получават по-добре, да бъдат в хармония с нас и света около нас.

Facebook

Абонамент за новини

Име:
Email:


Online консултиране

Повече информация ТУК

Съвети

Да правиш грешки е човешко, да прощаваш е Божествено!