Училище за търсачи

"Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и намери.
Именно това правят нещотърсачите." - Пипи Дългото Чорапче
Петък, 11 Ноември 2011 20:13

Потребност от постижения

Всеки човек притежава, два различни мотива, функционално свързани с дейността, насочени, към постигането на успех. Те са – мотив за постигане на успех и мотив за избягване на неуспех. Развитието и реализирането на всеки човек, зависи до голяма степен от това, кой мотив доминира в него. Установено е, че хората, при които е по-силно изразен стремежа за постигане на успех постигат повече в живота, от тези с по-силно изразен стремеж към избягване на неуспех.

Мотивът за постигане отразява потребността на личността да постигне желания резултат с всички възможни сретсва. Мотивацията за избягване на неуспеха се разглежда като изработен в психиката механизъм за избягване на грешки и неуспех по всички възможни пътища и начини, дори с цената на значителна промяна на първоначално поставената цел.
Мотивацията за постижения е насочена към един краен резултат получен благодарение на собствените способности на човека, а именно постигането на успех или избягването на неуспех.

Мотивацията за постижения се характеризира със следните особенности:

• стремеж да се извърши нещо трудно
•управление, манипулиране, организиране на физически предмети, хора или идеи
• извършване на съответните действия бързо и самостоятелно
• преодоляване на всички възникнали препятствия
• съперничество и съревнование с другите
• усъвършенстване
• реализация на собствения талант.

Потребността от постижения се характеризира на индивидуално равнище със стремежът към по-високо ниво на изпълнение. Тук главна роля играе амбицията и същевременно реалистичността и рационализацията на действията. Поставят се високи, но реални за изпълнение цели с насоченост към доказване на потенциал.

Потребността от постижения е потребност на индивида да доведе нещата, с които се е захванал до успешен край.
Едно изследване показва, че всеки помни приоритетно незавършените задачи пред завършените. При зараждането на определена задача се поражда т. нар. Мотивационна енергия, която се изчерпва само при приключването й в противен случай тази енергия остава да съществува в свободно състояние и е неприложима за други задачи. Именно за това у хората, които са водени от мотива за постигане на успех действа една тенденция към завършване на всичко започнато. Многото започнати и недовършени неща, ангажират голяма част от нашата енергия и ни пречат да се справим по ефективен начин с поставените задачи.

Още в тази категория: « Креативност Локус на контрола »

Facebook

Абонамент за новини

Име:
Email:


Online консултиране

Повече информация ТУК

Съвети

Животът се състои от малки неща. Когато има любов, те се превръщат в големи.