Училище за търсачи

"Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и намери.
Именно това правят нещотърсачите." - Пипи Дългото Чорапче
Вторник, 22 Ноември 2011 14:20

Личностно развитие

Личностното развитие включва дейности насочени към подобряване на информираността на всеки човек и увеличаване на неговото лично чувство за идентичност. Подпомага личността да осъзнае и развие своите таланти и потенциал, да повиши качеството на своят живот и да намери верният начин за реализиране на своите мечти и стремежи.

Личностното развитие не се ограничава само до статии и книги за самопомощ, то включва и консултанти (като треньори, ментори, съветници), които помагат на търсещия да намери себе си, своят път и своето щастие.

Личностното развитие е базирано на идеята, че помагайки на себе си, помагаме и на другите. Това е и причината голяма част от програмите за личностно развитие, да са базирани на личния опит и постижения на този, който ги е разработил. Тъй като постоянно се откриват все нови и нови начини за подобряване на качеството на живот и повишаване на личната удовлетвореност, личностното развитие е една много динамична и постоянно обновяваща се област. Тук няма ограничение от типа да работиш само с един консултант или да следваш само една техника, защото личностното развитие е фокусирано върху индивидуалността, и тъй като всеки човек е различен и уникален, различни неща биха му били от полза. Както се казва в една поговорка „Това, което е добро за Буда, може да не е добро за теб”.

Всички видове развитие в науката си имат своите методи на измерване на напредък. При личностното развитие се измерва само и единствено по отношение на конкретната личност къде е била тя в началото на процеса, решила ли е какво иска да постигне, намерила ли е пътя за осъществяване на своите мечти и каква част от него е изминала. Всеки човек има свой собствен ритъм, по който му се случват нещата. Важно е как се чувстваш Ти, по отношение на своите постижения, на своят път и на своите търсения.

Личностното развитие помага на всеки да осъзнае по-добре себе си, своите истински копнежи и потребности, своите таланти и умения, своят път и своите цели.

Facebook

Абонамент за новини

Име:
Email:


Online консултиране

Повече информация ТУК

Съвети

Живей със страст!