Училище за търсачи

"Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и намери.
Именно това правят нещотърсачите." - Пипи Дългото Чорапче

За нас

„Училище за търсачи” е Сдружение с нестопанска цел в частна полза вписано в регистър №5 за юридическите лица с нестопанска цел, воден при Варненски окръжен съд.

Целите, които си поставя сдружението са:

1. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;

2. Подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;

3. Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;

4. Защитата на човешките права или на околната среда;

5. Превантивна грижа, превенция и консултиране за справяне със стреса и житейските трудности;

6. Психологическо ограмотяване и придобиване на житейски умения;

7. Разгръщане на личностовият потенциал на деца и възрастни;

Предметът на допълнителна стопанска дейност на сдружението включва извършването на индивидуално и групово консултиране, анализи и проучвания  по теми, свързани с целите на сдружението, изработването и разпространението на информационни материали, популяризиращи дейността на сдружението, организирането на обучения и семинари, подпомагащи постигането на целите на сдружението.

 

РАДОСТ НИКОЛОВА

Председател на Сдружение "Училище за търчачи" и създател на марката "Училище за търсачи"

Бакалавърска степен по "Психология" ,

Магистърска степен "Приложна психология",

Следдипломна квалификация "Психологично консултиране при възрастни",

консултант в Когнитивно-поведенческата терапия,

основател на "Училище за търсачи",

създател и водещ на различни програми за личностно развитие (индивидуални и групови тренинги),

водещ на групи по "емоционална грамотност", "себепознание и себеоткриване", групи за подкрепа

автор на статии за личностно развитие към "Училище за търсачи", "Дама Пика", "Чудо-сега", Gnezdoto.net , High View Art

 

 

Facebook

Абонамент за новини

Име:
Email:


Online консултиране

Повече информация ТУК

Съвети

Никога не се бори с прасе - и двамата ще се окаляте, но на прасето ще му хареса!